Published | Updated | in News

Wilhelm Ramsay. Livslång vandring i Fennoskandia
Sundholm, Franciska
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 209
Vaasa 2020, 163 pp.

The book can be purchased from Bookstore Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.