Published | in News

Vårt gemensamma innanhav. Finskt och svenskt kring Östersjön

Lindberg, Bo (ed.)
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 216
Göteborg 2021, 129 pp.

The book can be purchased from Bookstore Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.