Published | Updated | in News

Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

Holm, Sophie
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210
Vaasa 2020, 225 pp.

The book can be purchased from Bookstore Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.