Published | in News

Diplomatins ideal och praktik. Utländska sändebud i Stockholm 1746–1748

Holm, Sophie
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 210
Vaasa 2020, 225 p.

The book can be purchased from Bookstore Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *