Published | Updated | in News

Att observera, mäta och räkna. Blickar på den matematisk-naturvetenskapliga forskningens historia i Finland

Holmberg Peter & Stén, Johan
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 211
Vaasa 2020, 541 pp.

The book can be purchased from Bookstore Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.