Published | Updated | in News

Anders Johan Lexell Brevväxling. Commerce épistolaire
Red. / réd. Johan C.-E. Stén
Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 206
Vasa 2019, 721 p.

The book can be purchased from Bookstore Tiedekirja, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.