Finska Vetenskaps-Societeten

Kategori: News

Symposium 9-10.11.2022: Vetenskapen i demokratins tjänst

Published | Updated | i News

Vetenskapen i demokratins tjänst Symposiet Vetenskapen i demokratins tjänst ordnas på kulturcentret Hanaholmen i samarbete med Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS). Tid:                9-10 november 2022  Plats:            Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland     ...

Läs mer

Ny publikation: Ekonomisk patriotism och civilsamhälle. Finska hushållningssällskapets politiska språkbruk i europeisk kontext 1720–1840

Published | Updated | i News

Ekonomisk patriotism och civilsamhälle. Finska hushållningssällskapets politiska språkbruk i europeisk kontext 1720–1840 Marjanen Jani Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 220 Vasa 2022, 311 s. Boken kan köpas via Vetenskapsbokhandeln,  Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors.   ...

Läs mer