Finska Vetenskaps-Societeten

Bidrag till en historia om Gymnasii Boktryckeriet i Wiborg