Finska Vetenskaps-Societeten

Kriget i Finland åren 1788, 1789 och 1790