Finska Vetenskaps-Societeten

Berätterlse om femte brigadens av Finska arméen krigsrörelser och operationer i Savolaks, Karelen, Öster- och Westerbotten åren 1808 och 1809