Finska Vetenskaps-Societeten

Klimatologiska iakttagelser i Finland, första delen