Finska Vetenskaps-Societeten

Öfversigt af Finlands hittils kända Orthopterer jemte korta beskrifningar