Finska Vetenskaps-Societeten

Författare: anki

Lärarpriser 2021

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten delar årligen ut tre lärarpris. Ett av prisen delas ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium och två till lärare i finskspråkiga gymnasier. Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola ett anslag på 2000 euro att ...

Läs mer

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår stipendier

Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Ansökningstiden är 1.1-1.2.2021. Mer information och ansökningsblankett. ...

Läs mer

Akademiker Olli Lehto 30.5.1925-31.12.2020

Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten hedrar minnet av sin hedersmedlem akademiker Olli Lehto, professor emeritus i matematik vid Helsingfors universitet, som avled den 31 december 2020 i en ålder av 95 år. Han invaldes till Vetenskaps-Societeten år 1968 och kallades till hedersledamot ...

Läs mer