Finska Vetenskaps-Societeten

Författare: anki

Finska Vetenskaps-Societetens pris och stipendier 2021

Published | Updated | i News

Vetenskaps-Societeten har beviljat sina vetenskaps- och lärarpris för år 2021 till följande meriterade personer: Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelas professor Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet) för hennes banbrytande insatser inom cell-matrisbiologi. ...

Läs mer

Video från symposiet “Rokotukset ennen ja nytt”

Published | i News

En videoupptagning från symposiet "Rokotukset ennen ja nyt" kan ses på Youtube. Finska Vetenskaps-Societetens symposium behandlde bl.a. vaccinernas historia och verkningsmekanismer samt senaste nytt om corona vaccinerna. Som moderatorer fungerade Klaus Hedman, professor i klinisk virologi vid Helsingfors universitet ...

Läs mer