Finska Vetenskaps-Societeten

Månad: januari 2022

Ansökningstid för forskningsunderstöd 1-31.1.2022

Published | i News

Finska Vetenskaps-Societeten lediganslår forskningsunderstöd inom matematisk-naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Ansökningstiden är 1-31.1.2022. Mer information och ansökningsblankett: https://scientiarum.fi/forskningsstod-och-pris/ ...

Läs mer