Finska Vetenskaps-Societeten

Program

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden, i regel månadens tredje måndag kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett föredrag av Societetsledamöter. Detta möte är öppet för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen innan mötet. Efter föredraget håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

 

Mötesprogram våren 2019

Måndag 21.1 kl. 16 (OBS! Plats: Auditorium Helikon i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo)
 • Minnestal över professor Boris Sjöberg hålls av herr Högnäs
 • Föredrag av herr Grönlund: ”Statskunskap som vetenskap”.
 • Föredrag av herr Sihvonen: ”Kafkan kanssa elokuvissa”.
Måndag 18.2 kl. 17
 • Minnestal över professor Randolph Quirk hålls av herr Riikonen
 • Föredrag av herr Vesala: “Metsät, suot, järvet ja niiden ilmastovaikutukset”.
 • Föredrag av herr Nynäs: “Multipla religiösa identiteter bland unga vuxna: några centrala observationer i ljuset av en internationell studie”.
Måndag 18.3 kl. 17
 • Minnestal över professor Anders Ahlqvist hålls av herr Karlsson.
 • Föredrag av herr Haglund: ”Jakten på nya cancermarkörer”
 • Föredrag av fru Widén: ”Informationskompetens – en av de viktigaste färdigheterna i vår digitaliserade värld”
Måndag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)
 • Hälsningstal av preses
 • Festföredrag av herr Enqvist:  ”Kosminen inflaatio”
Måndag 20.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Mejlans i Helsingfors)
 • Föredrag av herr Gothoni: ”Nya rön inom buddhistforskningen i Sri Lanka”

Mötesdatum hösten 2019

Måndag 16.9 kl. 17
Måndag 21.10 kl. 17
Måndag 18.11 kl. 17
Måndag 16.12 kl. 17