Finska Vetenskaps-Societeten

Program

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden under terminerna, i regel den tredje måndagen i månaden kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett eller flera föredrag av Societetens ledamöter. Denna del mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen före mötet. Efter föredragen håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

Mötesdatum hösten 2019

Måndag 16.9 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
Måndag 21.10 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
Måndag 18.11 kl. 17
Måndag 16.12 kl. 17

 

Mötesdatum våren 2020

Måndag 20.1 kl. 16 (Obs! Plats: Åbo)
Måndag 17.2 kl. 17
Måndag 16.3 kl. 17
Onsdag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)
Måndag 18.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors)