Finska Vetenskaps-Societeten

Program

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden under terminerna, i regel den tredje måndagen i månaden kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett eller flera föredrag av Societetens ledamöter. Denna del mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen före mötet. Efter föredragen håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

Mötesdatum hösten 2019

Måndag 16.9 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Föredrag av herr Hytönen under rubriken ”Matematiikka, niin ________ abstraktia! (täydennä genetiivillä)”
 • Föredrag av herr Sajantila under rubriken ”Mitä muinais-DNA tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä”
Måndag 21.10 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Minnestal över professor Hans Åkerblom hålls av herr Knip
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Odo Diekmann under rubriken ”The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: a success story or a tragicomedy?”
 • Föredrag av herr Jäntti under rubriken ”Familjebakgrundens betydelse för inkomstfördelningen”
Måndag 18.11 kl. 17
 • Föredrag av fru Huhtala
 • Föredrag av fru Remes
Måndag 16.12 kl. 17
 • Föredrag av fru Kivistö
 • Föredrag av fru Lamberg-Allardt

 

Mötesdatum våren 2020

Måndag 20.1 kl. 16 (Obs! Plats: Åbo)
 • Föredrag av herr Joas
 • Föredrag av fru Sahlgren
 • Föredrag av herr Wilén
Måndag 17.2 kl. 17
 • Föredrag av fru Kalso
 • Föredrag av fru von Schoultz
Måndag 16.3 kl. 17
 • Föredrag av herr Groop
 • Föredrag av fru Törmä
Onsdag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)
Måndag 18.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors)