Finska Vetenskaps-Societeten

Program

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden under terminerna, i regel den tredje måndagen i månaden kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett eller flera föredrag av Societetens ledamöter. Denna del mötet är öppen för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen före mötet. Efter föredragen håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

Mötesdatum hösten 2019

Måndag 16.9 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Föredrag av herr Hytönen under rubriken ”Matematiikka, niin ________ abstraktia! (täydennä genetiivillä)”
 • Föredrag av herr Sajantila under rubriken ”Mitä muinais-DNA tutkimukset ovat paljastaneet Levänluhdan arkeologisesta mysteeristä”
Måndag 21.10 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Minnestal över professor Hans Åkerblom hålls av herr Knip
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Odo Diekmann under rubriken ”The 1927 epidemic model of Kermack and McKendrick: a success story or a tragicomedy?”
 • Föredrag av herr Jäntti under rubriken ”Familjebakgrundens betydelse för inkomstfördelningen”
Måndag 18.11 kl. 17 (Ständerhuset, sal 3)
 • Föredrag av fru Huhtala: ”Kaivosvero – kuinka soveltaa Hotellingin ja Pigoun oppeja?”
 • Föredrag av fru Remes: ”Keskustelun normit ja tiedolliset hyveet: näkökulmia antiikista”
Måndag 16.12 kl. 17 (Obs! Plats: Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, Helsingfors)
 • Föredrag av fru Kivistö: ”Novitas – uutuuden ajatus 1600-luvun lopun latinankielisissä väitöskirjoissa”
 • Föredrag av fru Lamberg-Allardt: ”Livsmedelsberikning för folkhälsan: Case D-vitamin”

Mötesdatum våren 2020

Måndag 20.1 kl. 16 (Obs! Plats: Åbo Akademi, Stora Auditoriet i ASA, Fänriksgatan 3 A, 1. vån, Åbo)
 • Föredrag av herr Joas: ”Medborgaren, lokalsamhället och havet”
 • Föredrag av fru Sahlgren: ”Biologisk design – kroppens byggstenar och arkitekter”
 • Föredrag av herr Wilén: ”Elden är lös!”
Måndag 17.2 kl. 17
 • Minnestal över fil.dr. Marja Simonsuuri-Sorsa av herr Schröder
 • Föredrag av fru Kalso: ”Unwrapping a few mysteries about pain”
 • Föredrag av fru von Schoultz: ”En för alla, alla för en? Konkurrens inom partier: Den outforskade dimensionen av politisk tävlan”
Måndag 16.3 kl. 17
 • Föredrag av herr Groop
 • Föredrag av fru Törmä
Onsdag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)
Måndag 18.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Helsingfors)