Banner Banner

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden, i regel månadens tredje måndag kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett föredrag av en Societetsledamot. Detta möte är öppet för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen innan mötet. Efter föredraget håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.


PROGRAM VÅREN 2019

Måndag 21.1 kl. 16 (OBS! Auditorium Helikon i Arken, Fabriksgatan 2, Åbo)

 • Minnestal över professor Boris Sjöberg hålls av herr Högnäs.
 • Föredrag av herr Grönlund: “Statskunskap som vetenskap”.
 • Föredrag av herr Sihvonen: “Kafkan kanssa elokuvissa”.

Måndag 18.2 kl. 17

 • Minnestal över professor Randolph Quirk hålls av herr Riikonen.
 • Föredrag av herr Vesala: “Metsät, suot, järvet ja niiden ilmastovaikutukset”.
 • Föredrag av herr Nynäs:  “Multipla religiösa identiteter bland unga vuxna: några centrala observationer i ljuset av en internationell studie”.

Måndag 18.3 kl. 17

 • Minnestal över professor Anders Ahlqvist hålls av herr Karlsson.
 • Föredrag av herr Haglund.
 • Föredrag av fru Widén.

Måndag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)

 • Hälsningstal av preses
 • Festföredrag

Måndag 20.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Mejlans i Helsingfors)

 • Föredrag av en ledamot från var och en av de fyra sektionerna