Banner Banner

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden, i regel månadens tredje måndag kl. 17.15 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett för allmänheten öppet föredrag av en Societetsledamot. Efter föredraget håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

 

Måndag 18/9 kl. 17.15

  • Föredrag av professor Markus Linder: “Bioinspiration för nya material”

 

program våren 2017

Måndag 16/1 kl. 15.15 (Mötet hålls i Åbo Akademi, Biskopsgatan 17, auditorium Brahe)

  • Föredrag av professor Johannes Brusila: “Musik och materialitet”.

Måndag 20/2 kl. 17.15

  • Minnestal över professor Helge Gyllenberg av professor Mats Gyllenberg.
  • Föredrag av Societetens utländska ledamot, professor Françoise Winnik: “Dead matter meets live cells”.

Måndag 20/3 kl. 17.15

  • Minnestal över professor Christian Sucksdorff av professor Pentti Mälkki.
  • Föredrag av professor Mika Kajava: “Polyteismi antiikin Kreikassa”.

Fredag 28/4 kl. 18.15 Societetens årshögtid (Kl. 17.15 internt möte endast för ledamöter )

  • Hälsningstal av preses, professor Fred Karlsson.
  • Festtal av Societetens utländske ledamot, professor Bill Hansson: “Varför luktar det gott eller otäckt – ett insektperspektiv”.

Måndag 22/5 kl. 17.15 (Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Mejlans i Helsingfors)

  • Föredrag av en ledamot från var och en av de fyra sektionerna.