Banner Banner

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden, i regel månadens tredje måndag kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett för allmänheten öppet föredrag av en Societetsledamot. Efter föredraget håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

 

PROGRAM hösten 2018

Datum för höstens sammanträden, programmet meddelas senare:

Måndag 17.9 kl. 17

Måndag 15.10 kl. 17

Måndag 19.11 kl. 17

Måndag 17.12 kl. 17

 

PROGRAM VÅREN 2018

Måndag 15.1 kl. 15 (Mötet hålls i Åbo Akademi, Biskopsgatan 17, auditorium Brahe).

 • Minnestal över professor Rolf Westman hålls av herr Sandelin. Inlägg av herrarna Thesleff och Solin.
 • Minnestal över professor Ingvar Danielsson hålls av herr Stenius.
 • Föredrag av fru Österbacka: “Familjen i välfärdsstatens paradox”.

Måndag 19.2 kl. 17

 • Minnestal över professor Seppo Rickman hålls av herr Martio.
 • Föredrag av fru Leheckova: “Kieli aivoissa ja kielet afasiassa”.

Måndag 19.3 kl. 17

 • Minnestal över professor Stig Stenholm hålls av herr Kajantie
 • Föredrag av herr Mickwitz: “Teknik och miljö: från utsläppskontroll till systemförändring”.

Fredag 27.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)

 • Hälsningstal av preses.
 • Festtal av herr Fortelius: “Fyra decennier i Hennes Majestät Röda Drottningens hemliga tjänst”.

Måndag 21.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Mejlans i Helsingfors)

Föredrag av en ledamot från var och en av de fyra sektionerna:

 • Herr Kupiainen: ”Mitä on satunnainen geometria?”
 • Herr K. Donner: ”Ett framsynt öga”
 • Fru von Bonsdorff: “Barndomens estetik – estetik i barndomen”
 • Herr Suksi: ” Språkrättsligt problematiska skrivningar om administrativ indelning i tre propositioner – reflektioner kring tolkning av grundlagens 122 § 1 mom.”

program hösten 2017

Måndag 18.9 kl. 17

 • Föredrag av professor Markus Linder: “Bioinspiration för nya material”

Måndag 16.10 kl. 17

 • Minnestal över professor Lars Huldén hålls av fru Saari.
 • Minnestal över akademiker Ilkka Hanski hålls av fru Sundström.
 • Föredrag av herr Holmström: “Varför har de amerikanska universiteten varit så ledande inom forskning?”
 • Föredrag av herr Vaara: “Strategisen päätöksenteon historiallinen ulottuvuus”.

Måndag 20.11 kl. 17 i Athena, sal 302, Brobergsterassen 3 A, Helsingfors

 • Minnestal över professor Peitsa Mikola hålls av herr Kauppi.
 • Föredrag av herr Ilonen: “Genetiikka ja tyypin I diabetes”.

Måndag 18.12 kl. 17

 • Minnestal över professor Yrjö Konttinen hålls av herr Meurman.
 • Föredrag av herr Härmä: “Suomalaisten kirjeenvaihtoa ruotsiksi ja ranskaksi 1700-1800 luvuilla: J.A Ehrenström ja G.M Armfelt”.

program våren 2017

Måndag 16/1 kl. 15.15 (Mötet hålls i Åbo Akademi, Biskopsgatan 17, auditorium Brahe)

 • Föredrag av professor Johannes Brusila: “Musik och materialitet”.

Måndag 20/2 kl. 17.15

 • Minnestal över professor Helge Gyllenberg av professor Mats Gyllenberg.
 • Föredrag av Societetens utländska ledamot, professor Françoise Winnik: “Dead matter meets live cells”.

Måndag 20/3 kl. 17.15

 • Minnestal över professor Christian Sucksdorff av professor Pentti Mälkki.
 • Föredrag av professor Mika Kajava: “Polyteismi antiikin Kreikassa”.

Fredag 28/4 kl. 18.15 Societetens årshögtid (Kl. 17.15 internt möte endast för ledamöter )

 • Hälsningstal av preses, professor Fred Karlsson.
 • Festtal av Societetens utländske ledamot, professor Bill Hansson: “Varför luktar det gott eller otäckt – ett insektperspektiv”.

Måndag 22/5 kl. 17.15 (Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Mejlans i Helsingfors)

 • Föredrag av en ledamot från var och en av de fyra sektionerna.