Banner Banner

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden, i regel månadens tredje måndag kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett föredrag av en Societetsledamot. Detta möte är öppet för allmänheten, men kräver förhandsanmälning (societas@scientiarum.fi) senast onsdagen innan mötet. Efter föredraget håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

 


PROGRAM hösten 2018

Måndag 17.9 kl. 17

 • Minnestal över professor Peter Holmberg hålls av herr Riska.
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Janusz Kacprzyk: “Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”

Måndag 15.10 kl. 17

 • Minnestal över professor Erik Andersson hålls av fru Sundman.
 • Föredrag av herr Collan: “Tekoälyllä terveyttä – perusteita ja sovellutuksia lyhyesti”.

Måndag 19.11 kl. 17

 • Minnestal över professor Henrik Forsius hålls av herr Vihko.
 • Föredrag av fru Fellman: “Fyra myter och några fakta: resultat från historisk forskning om konkurrensreglering”.
 • Föredrag av herr Norkko: “Små förändringar med stora konsekvenser: kopplingar mellan havsis och biodiversitet i Antarktis kustnära ekosystem”.

Måndag 17.12 kl. 17 (OBS! i Universitetets Lilla festsal, Fabiansgatan 33)

 • Minnestal över professor Sven Kock hålls av fru Sevón.
 • Föredrag av herr Norrgård: “Immaterialrätten och teknologisk utveckling: 3D-printning som exempel på hur juridiken tacklar nya teknologier”.
 • Föredrag av fru Stenberg: “Att räkna barr från rymden: Matematisk-fysikaliska modeller i fjärranalys”.

 


PROGRAM VÅREN 2019

Måndag 21.1 kl. 16 (OBS! i Åbo)

 • Minnestal över professor Boris Sjöberg hålls av herr Högnäs.
 • Föredrag av herr Grönlund.
 • Föredrag av herr Sihvonen.

Måndag 18.2 kl. 17

 • Minnestal över professor Randolph Quirk hålls av herr Riikonen.
 • Föredrag av fru Lamberg-Allardt.
 • Föredrag av herr Vesala.

Måndag 18.3 kl. 17

 • Föredrag av herr Haglund.
 • Föredrag av fru Widén.

Måndag 29.4 kl. 18 Societetens årshögtid (kl. 17 internt möte endast för ledamöter)

 • Hälsningstal av preses
 • Festföredrag

Måndag 20.5 kl. 17 (OBS! Plats: Finska Läkaresällskapets Villa Aikala, Johannesbergsvägen 8, Mejlans i Helsingfors)

 • Föredrag av en ledamot från var och en av de fyra sektionerna