Banner Banner

Finska Vetenskaps-Societeten sammanträder en gång i månaden, i regel månadens tredje måndag kl. 17 i Ständerhusets sal 15, Snellmansgatan 9-11 i Kronohagen i Helsingfors.

Mötena inleds med ett för allmänheten öppet föredrag av en Societetsledamot. Efter föredraget håller Societeten sitt ordinarie månadsmöte som är öppet endast för Societetsledamöter.

 


PROGRAM hösten 2018

Måndag 17.9 kl. 17

 • Minnestal över professor Peter Holmberg hålls av herr Riska.
 • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Janusz Kacprzyk: “Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”

Måndag 15.10 kl. 17

 • Minnestal över professor Erik Andersson hålls av fru Sundman.
 • Föredrag av herr Collan.

Måndag 19.11 kl. 17

 • Minnestal över professor Henrik Forsius hålls av herr Vihko.
 • Föredrag av herr Norkko.
 • Föredrag av fru Fellman.

Måndag 17.12 kl. 17 (OBS! i Universitetets Lilla festsal, Fabiansgatan 33)

 • Minnestal över professor Sven Kock hålls av fru Sevón.
 • Föredrag av fru Stenberg.
 • Föredrag av herr Norrgård.

 


PROGRAM VÅREN 2019

Måndag 21.1 (OBS! i Åbo)

 • Minnestal över professor Boris Sjöberg hålls av herr Högnäs.
 • Föredrag av herr Grönlund.
 • Föredrag av herr Sihvonen.

Måndag 18.2 kl. 17

 • Föredrag av fru Lamberg-Allardt.
 • Föredrag av herr Vesala.

Måndag 18.3 kl. 17

 • Föredrag av herr Haglund.
 • Föredrag av fru Widén.