Banner Banner

LEDAMÖTER

Finska Vetenskaps-Societeten har för närvarande 395 ledamöter, varav nio är hedersledamöter, 257 inhemska ledamöter och 129 är utländska ledamöter.

SektionHedersledamöterInhemska ledamöterUtländska ledamöterTotalt
inhemskautländskaöver 67 århögst 67 år
Mat.fys.21333037103
Biovet.1039293099
Hum.20362937104
Sam.2131302589
Totalt72139118129395

HEDERSLEDAMÖTER, INHEMSKA OCH UTLÄNDSKA

Carl G. Gahmberg
2018
Med. o. kir.dr, professor em. i biokemi vid Helsingfors universitet, ordinarie medlem av Societeten 1983, Societetens ständige sekreterare 1992-2018.
Bengt Holmström
2016
Ph.D, Professor of Economics and Management, Department of Economics, M.I.T, utländsk ledamot av Societeten 1992, mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2016.
Matti Klinge
2013
Fil.tri, Helsingin yliopiston täysinpalv. historian professori, Tiedeseuran varsinainen jäsen 1977, Tiedeseuran esimies 2004–2007.
Holger Thesleff
2013
Fil.dr, professor em. i grekisk filologi vid Helsingfors universitet, ordinarie medlem av Societeten 1963.
Albert de la Chapelle
1998
Med. o. kir. dr, akademiker, professor em. i medicinsk genetik vid Helsingfors universitet, professor i human cancergenetik vid Ohio State University, ordinarie ledamot av Societeten 1975.
Erik Allardt
1988
Pol.dr, akademiker, f.d. kansler för Åbo Akademi, professor em. i sociologi vid Helsingfors universitet, f.d. ordförande för Vetenskapliga centralkommissionen vid Finlands Akademi, ordinarie ledamot av Societeten 1961.
Olli Lehto
1988
Fil.tri, akateemikko, Helsingin yliopiston täysinpalv. matematiikan professori, yliopiston täysinpalv. kansleri, Tiedeseuran varsinainen jäsen 1968.
Ben R. Mottelson
1988
Ph.D, professor em. i fysik vid NORDITA, Köpenhamn.
Stig Strömholm
1988
Jur.dr, tilldelad titeln akademiker, professor em. i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, utländsk ledamot av Societeten 1981.

INHEMSKA LEDAMÖTER

Förteckning över inhemska ledamöter i alfabetisk ordning

UTLÄNDSKA LEDAMÖTER

Förteckning över utländska ledamöter i alfabetisk ordning