Finska Vetenskaps-Societeten

Kontakt

Kansliet är öppet vardagar kl. 9-14.

OBS! Kansliet är stängt 14-15.10.2019.

Besöksadress: Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors, 4. våningen

+358 (0) 50 4355742 eller +358 (0) 9 633005

www.facebook.com/societas.scientiarum

Ordförande: Professor Jukka Meurman
+358 (0)50 4270338

Viceordförande: Professor Hannu Koskinen
+358 (0)50 5276811

Ständig sekreterare: Professor Mats Gyllenberg
+358 (0)50 4332920

Skattmästare: Professor Dan-Olof Riska
+358 (0)50 3365007

Kanslisekreterare: Anki Geust
+358 (0)50 4355742