Banner Banner

Kansliet är öppet vardagar kl. 9-14.

Besöksadress: Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors, 4. våningen

Telefon: +358 (0)504355742 eller +358 (0)9633005
E-post: societas@scientiarum.fi

Facebook: www.facebook.com/societas.scientiarum

Ordförande: Professor Fred Karlsson
+358 (0)405119717, fred.karlsson@helsinki.fi

Viceordförande: Professor Jukka Meurman
+358 (0)504270338, jukka.meurman@helsinki.fi

Ständig sekreterare: Professor Carl G. Gahmberg
+358 (0)505399439, carl.gahmberg@helsinki.fi

Skattmästare: Professor Dan-Olof Riska
+358 (0)503365007, riska@scientiarum.fi

 

Sirius-huset, Norra Magasinsgatan 7 A