Banner Banner

Kansliet är öppet vardagar kl. 9-14.

Besöksadress: Norra Magasinsgatan 7 A 6, 00130 Helsingfors, 4. våningen

Telefon: +358 (0)50 4355742 eller +358 (0)9633005
E-post: societas@scientiarum.fi

Facebook: www.facebook.com/societas.scientiarum

Ordförande: Professor Jukka Meurman
+358 (0)50 4270338, jukka.meurman@helsinki.fi

Viceordförande: Professor Hannu Koskinen
+358 (0)50 4155356, hannu.e.koskinen@helsinki.fi

Ständig sekreterare: Professor Mats Gyllenberg
+358 (0)50 4332920, secretarius@scientiarum.fi

Skattmästare: Professor Dan-Olof Riska
+358 (0)50 3365007, riska@scientiarum.fi

 

Sirius-huset, Norra Magasinsgatan 7 A