Banner Banner

JUBILEUMSÅRET 2013

Finska Vetenskaps-Societeten firade år 2013 sitt 175-års jubileum med jubileumssymposier, stipendier, pris och utmärkelser. Enligt tradition firas högtidsdagen den 29 april. Dagen valdes för att hedra Societetens beskyddare Nikolai I vars son Alexander II då hade födelsedag.

Kransnedläggning vid statyn Alexander II, 29 april 2013

Jubileumsårets symposier

21-22.10.2013: UTMANINGAR INOM HUMANIORA II
“Historia – Nutid – Framtid: Positioner och interaktioner”

Program
Affisch A4 pdf

4.11.2013: EUROPE

Detaljerat program
Affisch A4 pdf

21.1.2013: UTMANINGAR INOM HUMANIORA I

Historia – Nutid – Framtid: Kommunikation och tolkning

2-4.9.2013: RANDOMNESS AND ORDER IN THE EXACT SCIENCES

27.9.2013: MOLECULAR CANCER RESEARCH: HORIZONS IN MOLECULAR BIOSCIENCE

Horizons in Molecular Biosciences
Affisch A4 pdf