Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat 2021 julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla. Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä tutkimustyötä (sis. maantiede) Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista.

Hakuaika on 1.1.-1.2.2021.
Lisätietoja ja hakemuslomake.