Published | Updated | in News

Suomen Tiedeseura on myöntänyt vuoden tiedepalkinnot ja kolme opettajapalkintoa seuraaville ansioituneille henkilöille:

Arvokkain palkinto, professori E.J. Nyströmin palkinto (30 000 €) myönnettiin professori Taina Pihlajaniemelle (Oulun yliopisto), hänen uraauurtavista työstään solun väliaineen tutkimuksessa.

Taina Pihlajaniemi

Professori Theodor Homénin isänmaan historian palkinto (20 000 €) myönnettiin professori Henrik Meinanderille (Helsingin yliopisto) hänen monipuolisesta itsenäisen Suomen poliittisen historian tutkimuksestaan.

Henrik Meinander

Professori Theodor Homénin fysiikan palkinto (20 000 €) myönnettiin professori Timo Vesalalle (Helsingin yliopisto) hänen merkittävästä panoksestaan hiilinielujen kokeelliseksi määrittämiseksi ja biogeokemiallisten kiertojen kvantifioimisessa.

Timo Vesala

FT Mikael Björnbergin palkinto nuorelle teoreettisen fysiikan tutkijalle (10 000 €) myönnettiin FT Joonas Nättilälle (Columbian yliopisto) hänen menestyksellisestä tutkimuksestaan teoreettisen astrofysiikan alalla.

Joonas Nättilä

Magnus Ehrnroothin säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tieteellistä perustutkimusta, joka syventää ja lisää tietoa matematiikan, tähtitieteen, fysiikan ja kemian aloilla, mukaan lukien lääketieteellinen kemia. Suomen Tiedeseuran ehdotuksen perusteella säätiö jakaa vuosittain apurahoja näiden alojen tutkijoille. Tänä vuonna apurahojen kokonaismäärä oli n. 1,9 milj. €. Tämän lisäksi säätiö myöntää palkinnon ansioituneelle tutkijalle. Tänä vuonna 20 000 €:n suuruinen palkinto myönnettiin professori Jarkko Karille (Turun yliopisto), hänen pitkästä ja menestyksekkäästä tutkimuksestaan liittyen tietojenkäsittelyyn ja automaattien teoriaan, erityisesti koskien soluautomaatteja.

Jarkko Kari

Suomen Tiedeseura palkitsi myös kolme lukion opettajaa, joiden oppilaat menestyksekkäästi ovat jatkaneet opintojaan opettajansa aineessa yliopistotasolla. Kunkin palkinnon suuruus on 5 000 €. Palkinnonsaajat ovat: Irene Pörn, Korsholms gymnasiumin matematiikan lehtori, Timo Koivunen, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion maantieteen lehtori sekä apulaisrehtori, sekä Leena Lukkarinen, Mäkelärinteen lukion espanjan kielen lehtori. Tämän lisäksi palkinnonsaajien koulut saavat kukin 2 000 € kehittääkseen kyseistä oppiainetta.

Irene Pörn, Korsholms gymnasium

Timo Koivunen, Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Leena Lukkarinen, Mäkelänrinteen lukio

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahoja myönnettiin 36 kpl, yhteensä 440 670 €.

Ruth ja Nils-Erik Stenbäckin säätiö on myöntänyt apurahoja kahdeksalle nuorelle tutkijalle Suomesta ja Ruotsista, yhteensä 240 000 €. Valinta on tehty yhteistyössä Suomen Tiedeseuran sekä Kungliga Vetenskapsakademienin kanssa.

Vuosikokouksessaan 29.4.2021 Suomen Tiedeseura valitsi professori Hannu Koskisen uudeksi puheenjohtajakseen.