Banner Banner

TIEDESEURAN HALLITUS

Suomen Tiedeseuran asioista vastaa tiedeseuran hallitus. Hallituksen jäseniä ovat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pysyvä sihteeri, varainhoitaja, osastojen edustajat varajäsenineen sekä yhdeksäs jäsen.

Toistaiseksi valitut pysyvä sihteeri ja varainhoitaja valvovat päätösten toteutumista ja taloutta. Hallitusta avustaa tiedeseuran koordinaattori. Taloushallintoa varten on hoitokunta.

Kauaskantoiset asiat ratkaistaan hallituksen esittelystä Tiedeseuran jäsenten kuukausikokouksissa.

TIEDESEURAN hallituksen kokoonpano 27.4.2018 – 29.4.2019

Puheenjohtaja: Jukka Meurman
Varapuheenjohtaja: Hannu Koskinen
Pysyvä sihteeri: Mats Gyllenberg
Varainhoitaja: Dan-Olof Riska
Matemaattis-fysikaalinen osasto: Dage Sundholm (Paula Eerola)
Biotieteellinen osasto: Kristina Lindström (Dan Lindholm)
Humanistinen osasto: Hannu Riikonen (Hanna Snellman)
Yhteiskuntatieteellinen osasto: Jan Sundberg (Pekka Kauppi))
Yhdeksäs jäsen: Pauline von Bonsdorff