Banner Banner

SUOMEN TIEDESEURA Suomen Tiedeseura on vuonna 1838 perustettu kaikkien tieteenalojen tiedeakatemia. Sen tavoitteena on edistää tieteellistä keskustelua ja julkaista erityisesti luonnontieteellistä ja humanistista kirjallisuutta.

Tiedeseura

  • järjestää julkisia esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja symposiumeja,
  • julkaisee tieteellistä kirjallisuutta,
  • myöntää apurahoja ja palkintoja,
  • edistää tiedeyhteisöjen yhteyksiä sekä Suomessa että ulkomailla ja
  • tarjoaa jäsenille monia mahdollisuuksia poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

Tiedeseuran osastot

Seurassa on:

I matemaattis-fysikaalinen,
II biotieteellinen,
III humanistinen,
IV yhteiskuntatieteellinen osasto.

Suomen Tiedeseuran jäseniksi kutsutaan kotimaisia ja ulkomaisia tutkijoita tieteellisten ansioiden perusteella. Kuhunkin osastoon kuuluu 30 eliniäksi valittua varsinaista jäsentä. Jäsenen täytettyä 67 vuotta hän siirtyy seniorijäseneksi täysin valtuuksin ja paikka vapautuu nuoremmalle.

Säännöt

Suomen Tiedeseuran säännöt ovat luettavissa tästä. 

Tietosuojaseloste

Suomen Tiedeseuran tietosuojaseloste on luettavissa tästä.