Banner Banner

The members of the Finnish Society of Sciences and Letters convene once a month, by tradition on the third Monday of the month. The meetings begin with a public lecture held by a member of the Society. After the lecture the members of the Society hold their regular monthly meeting.

The lectures are open for the public. Address: House of the Estates, Snellmaninkatu 9-11, Kruununhaka, Helsinki, auditorium 15. Time: 5 p.m. Exceptions to place and time are mentioned separately.

program for autumn 2018

 

Monday 17.9 at 5 p.m.

Monday 15.10 at 5 p.m.

Monday 19.11 at 5 p.m.

Monday 17.12 at 5 p.m.

 

PROGRAM FOR SPRING 2018

Monday 15.1 at 3 p.m. (Note! Åbo Akademi, auditorium Brahe, Piispankatu 17, Turku)

 • Commemorative speech for Professor Rolf Westman is given by Professor Karl-Gustav Sandelin.
 • Commemorative speech for Professor Ingvar Danielsson is given by Professor Per Stenius.
 • Lecture by Professor Eva Österbacka: “Familjen i välfärdsstatens paradox”.

Monday 19.2 at 5 p.m.

 • Commemorative speech for Professor Seppo Rickman is given by Professor Olli Martio
 • Lecture by Professor Helena Leheckova: “Kieli aivoissa ja kielet afasiassa”.

Monday 19.3 at 5 p.m.

 • Commemorative speech for Professor Stig Stenholm is given by Professor Keijo Kajantie
 • Lecture by Professor Per Mickwitz: “Teknik och miljö: från utsläppskontroll till systemförändring”.

Friday 27.4 at 6 p.m. Annual Celebration (Internal meeting only for members at 5 p.m.)

 • Welcoming address by the Chairman.
 • Lecture by Professor Mikael Fortelius: “Fyra decennier i Hennes Majestät Röda Drottningens hemliga tjänst”.

Monday 21.5 at 5 p.m. (Note! Villa Aikala, Johannesbergintie 8, Helsinki)

Lectures by one member from each of the four sections:

 • Professor Antti Kupiainen: ”Mitä on satunnainen geometria?”
 • Professor Kristian Donner: ”Ett framsynt öga”
 • Professor Pauline von Bonsdorff: “Barndomens estetik – estetik i barndomen”
 • Professor Markku Suksi: ” Språkrättsligt problematiska skrivningar om administrativ indelning i tre propositioner – reflektioner kring tolkning av grundlagens 122 § 1 mom.”

 

 

program for autumn 2017

 Monday 18.9 at 5 p.m.

 • Lecture by Professor Markus Linder: “Bioinspiration för nya material”

Monday 16.10 at 5 p.m.

 • Commemorative speech for Professor Lars Huldén is given by Professor Mirja Saari
 • Commemorative speech for Academician Ilkka Hanski is given by Professor Liselotte Sundström
 • Lecture by Professor Bengt Holmström: “Varför har de amerikanska universiteten varit så ledande inom forskning?”
 • Lecture by Professor Juha Vaara: “Strategisen päätöksenteon historiallinen ulottuvuus”.

Monday 20.11 at 5 p.m. in Athena, room 302, Siltavuorenpenger 3 A, Helsinki

 • Commemorative speech for Professor Peitsa Mikola is given by Professor Pekka Kauppi.
 • Lecture by Professor Jorma Ilonen: “Genetiikka ja tyypin I diabetes”.

Monday 18.12 at 5 p.m.

 • Commemorative speech for Professor Yrjö Konttinen is given by Professor Jukka H. Meurman.
 • Lecture by Professor Juhani Härmä: “Suomalaisten kirjeenvaihtoa ruotsiksi ja ranskaksi 1700-1800 luvuilla: J.A. Ehrenström ja G.M. Armfelt”.

PROGRAMME FOR SPRING 2017

Monday 16.1 at 3.15 p.m. (Note! Åbo Akademi, auditorium Brahe, Biskopsgatan 17)

 • Lecture by Professor Johannes Brusila: “Musik och materialitet”

Monday 20.2 at 5.15 p.m.

 • Commemorative speech for professor Helge Gyllenberg is given by professor Mats Gyllenberg
 • Lecture by Professor Francoise Winnik:”Dead matter meets live cells”

Monday 20.3 at 5.15 p.m.

 • Föredrag av professor Markus Linder: “Bioinspiration för nya material”
 • Christian Sucksdorff is given by Professor Pentti Mälkki
 • Lecture by Professor Mika Kajava: ”Polyteismi antiikin Kreikassa”

Friday 28.4 at 6.15 p.m. Annual Celebration (Internal meeting only for members at 5.15 p.m.)

 • Welcoming address by the Chairman, professor Fred Karlsson.
 • Lecture by Professor Blll Hansson: “Varför luktar det gott eller otäckt – ett insektperspektiv”

Monday 15.5 at 1 – 4 p.m.

Wednesday 17.5 at 9 a.m. – 4 p.m.

Monday 22.5 at 5.15 p.m.

 • Lectures by one member from each of the four sections.