Finska Vetenskaps-Societeten

Författare: anki

Symposium 13.5.2019 ”Nationalismen idag”

Published | i News

Vetenskaps-Societetens humanistiska sektion ordnar symposiet "Nationalismen idag" måndagen den 13 maj 2019 på Tankehörnan i Helsingfors. Föredragshållare är programdirektör , doc. Mika Aaltola (Utrikespolitiska institutet); prof. Matti Klinge (Helsingfors universitet); universitetslektor, doc. Katalin Miklossy ( ...

Läs mer

Föredrag av professor Bengt Holmström 15.5.2019

Published | Updated | i News

Professor Bengt Holmström (MIT) håller ett föredrag vid institutionen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet (Auditorium CK112, Exactum, Gustaf Hällströms gata 2b) onsdagen den 15 maj 2019 klockan 16. Evenemanget arrangeras av Finska Vetenskaps-Societeten tillsammans med  institutionen för matematik ...

Läs mer

Nya ledamöter 17.12.2018

Published | Updated | i News

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt ordinarie möte 17.12.2018 följande personer till nya ledamöter: professor Sara Heinämaa, Jyväskylä universitet, professor Veijo Kaitala, Helsingfors universitet, professor Altti Kuusamo, Åbo universitet, professor Anna-Elina Lehesjoki, Helsingfors universitet, docent Kai Mikkonen, Helsingfors universitet, docent ...

Läs mer