Finska Vetenskaps-Societeten

Month: May 2019

Finska Vetenskaps-Societetens pris 29.4.2019

Published | Updated | in News

Vetenskaps-Societeten delade ut flera vetenskaps- och lärarpris under sin årshögtid 29.4.2019. Det förnämsta priset, professor E.J. Nyströms pris (30 000 €) tilldelades professor Martti Koskenniemi, Helsingfors universitet, för hans mycket framgångsrika och tungt vägande verksamhet inom folkrättens område både på ...

Read More