Finska Vetenskaps-Societeten

Arkiv

Mötesprogram hösten 2018

Måndag 17.9 kl. 17
  • Minnestal över professor Peter Holmberg hålls av herr Riska
  • Föredrag av Societetens utländske ledamot, professor Janusz Kacprzyk: ”Decision processes in human centric systems: how to reflect human cognitive biases”
Måndag 15.10 kl. 17
  • Minnestal över professor Erik Andersson hålls av fru Sundman
  • Föredrag av herr Collan: ”Tekoälyllä terveyttä – perusteita ja sovellutuksia lyhyesti”
Måndag 19.11 kl. 17
  • Minnestal över professor Henrik Forsius hålls av herr Vihko
  • Föredrag av fru Fellman: ”Fyra myter och några fakta: resultat från historisk forskning om konkurrensreglering”
  • Föredrag av herr Norkko: ”Små förändringar med stora konsekvenser: kopplingar mellan havsis och biodiversitet i Antarktis kustnära ekosystem”
Måndag 17.12 kl. 17 (OBS! i Universitetets Lilla festsal, Fabiansgatan 33)
  • Minnestal över professor Sven Kock hålls av fru Sevón.
  • Föredrag av herr Norrgård: “Immaterialrätten och teknologisk utveckling: 3D-printning som exempel på hur juridiken tacklar nya teknologier”.
  • Föredrag av fru Stenberg: “Att räkna barr från rymden: Matematisk-fysikaliska modeller i fjärranalys”.