Banner Banner

ARKIV

21.12.2016
Finska Vetenskaps-Societetens forskningsunderstöd kan sökas under tiden 8.1 – 10.2.2017. Förutom mindre stipendier utdelas fyra stipendier à 25000 €. Sohlbergs fond understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Se mera under Forskningsunderstöd och pris.

23.6.2016
Societetens kansli har sommarstängt 24.6-31.7.2016.

13.06.2016
Den internationellt erkända matematikern och Fields-pristagaren Cédric Villani föreläser 21.6.2016 i Helsingfors om temat: ”Mathematics and creativity”.

Ytterligare information och annmälan

4.5.2016
Månadsmöte i Finska Läkaresällskapets utrymmen 16.5.2016.
De olika sektionernas represententer håller föredrag.

2.5.2016
Finska Vetenskaps-Societetens beviljade forskningsunderstöd 29.4.2016

2.5.2016
På Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid den 29 april utdelades pris och forskningsstipendier till framstående forskare och gymnasielärare.

19.2.2016
Kansliet är stängt vecka 8 (22-26.2.2016).

21.12.2015

Finska Vetenskaps-Societeten kallade nya ledamöter

20.10.2015
I festskriften Vuosisadan metsäbiologi hyllar professor Peitsa Mikolas elever och vänner hans internationella forskningsarbete och dess betydelse för vårt lands forskning, skogshushållning och naturvård.
Boken är redigerad av Pekka Kauppi och Jenna Kotilehto och utkommer i serien Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk (Vol. 197). Boken finns att köpa i Vetenskapsbokhandeln

14.10.2015
De finska vetenskapsakademierna och Delegationen för vetenskapsakademierna ordnar tillsammans ett Nobel-tillfälle på Sanomahuset Mediatorg 29.10.2015 kl. 16.30-18. Experter utnämnda av akademierna presenterar årets nobelpristagare för allmänheten. Andra arrangörer är Suomen Tiedetoimittajain liitto, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Tillfället direktsänds också i HSTV. Läs mera här.

14.10.2015
Vetenskaps-Societetens kansli är stängt 15-16.10.2016.

29.9.2015

Följ Vetenskaps-Societeten på Facebook

29.6.2015
Kansliet är stängt 1-31.7.

29.5.2015
Sohlbergska delegationen lediganslår 20 000 € för postgradual forskning inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Understöd beviljas för kongressresor, fältarbete och programanskaffningar (inte apparatanskaffningar). Ansökningstiden är 1-26.6.2015.

30.4.2015

På årshögtiden 29.4.2015 utdelades stipendier och pris

Professor Gunilla Holm tilldelades Prof. E.J. Nyströms pris för sin forskning inom utbildningsfrågor relaterade till etnicitet, ras, socialklass och kön.

25.2.2015
Symposium, 29 april, 2015:
UNDERSTANDING HUMANS IN THEIR EARLY CONTEXT

29.12.2014
Societetens kansli är stängt 16-20.2.2015

22.12.2014
Finska Vetenskaps-Societetens forskningsstöd 2015 lediganslagna
Societetens forskningsunderstöd kan sökas 3.1 – 13.2.2015.

16.12.2014
Nya ledamöter
Finska Vetenskaps-Societeten har vid sitt möte den 15 december 2014 kallat följande personer till nya ledamöter:

Matematisk-fysiska sektionen
Ordinarie ledamot:
Susanne Wiedmer, docent i analytisk kemi vid Helsingfors universitet
Utländsk ledamot:
Congbin Fu, professor i atmosfärforskning vid Nanjing University

Biovetenskapliga sektionen
Ordinarie ledamot:
Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet
Utländska ledamöter:
Lena Claesson-Welsh, professor i biokemi vid Uppsala Universitet
Robert Goldman, professor i cell- och molekylärbiologi vid Northwestern University Feinberg School of Medicin
Lars Werdelin, professor i paleontologi vid Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm

Humanistiska sektionen
Ordinarie ledamot:
Juhani Härmä, professor i romansk filologi vid Helsingfors universitet
Utländsk ledamot:
Gerd Haverling, professor i latin vid Uppsala Universitet

Samhällsvetenskapliga sektionen
Ordinarie ledamöter:
Susanna Fellman, professor i ekonomisk och socialhistoria vid Göteborgs universitet
Per Mickwitz, professor i miljöpolitik vid Finlands miljöcentral
Marcus Norrgård, professor i juridik vid Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan
Stefan Sjöblom, professor i offentlig förvaltning vid Helsingfors universitet
Eva Österbacka, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi

Höstens mötesprogram är nu publicerat Föredrag hösten 2014

Inbjudan till konferensen “Perception and the Mind – from Chemistry to Emotions”

Finska Vetenskaps-Societeten ordnar tillsammans med Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) i Göteborg konferensen “Perception and the Mind – from Chemistry to Emotions” den 15-16 september 2014 i Helsingfors. Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla men förhandsanmälan krävs.
Ladda ner konferensprogrammet här.

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS)

delar ut residensunderstöd för 10 månader. Stödet riktar sig främst till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Mera information här.

Finska Vetenskaps-Societeten firade sin 176 årshögtid den 29 april 2014 genom att dela ut forskningsstipendier och pris.

Sammanlagt utdelas som forskningsunderstöd 244 970 €. Societetens största pris, Nyströms pris 25 000 €, ges till professor Juha Janhunen för hans sällsynt mångsidiga forskning inom lingvistik. Läs mer här

Förteckning över beviljade forskningsunderstöd 2014 (30.4.2014) 

Prisbelönte professor Juha Janhunen

Finska Vetenskaps-Societeten och Suomalainen Tiedeakatemia ordnar mötet
“Suomen Tiede Nousuun” 13.2.2014. Tillfället är öppet för allmänheten. Detaljerat program (3.2.2014)

Finska Vetenskaps-Societetens forskningsunderstöd cialisfrance24.com 2014 kan sökas 7.1-7.2.2014. Läs mera här (27.12.2013)

Finska Vetenskaps-Societeten valde vid sitt ordinarie möte 16 december 2013 nya ledamöter. Läs mera här (17.12.2013)